O liveonriviera.com

Osnovana 2014., liveonriviera.com je globalna mreža nekretnina koja povezuje agente nekretnina, građevinske pružatelje i pružatelje usluga te kućevlasnike.

Naša međunarodna mreža će Vam pomoći kupiti, iznajmiti ili renovirati Vašu nekretninu u svjetski najtraženijoj regiji.

Cilj liveonriviera.com jest da bude najpouzdanija mreža za sve Vaše zahtjeve za nekretnine i potrebe za kućne usluge.

Misija:

Platforma liveonriviera.com povezuje agente nekretnina i srodne pružatelje usluga sa kućevlasnicima, stanarima i međunarodnim kupcima.

Vizija:

Povezati kućevlasnike sa pouzdanim pružateljima usluga kako bi se promovirale bolje usluge za bolje živote. Želimo potaknuti kućevlasnike da uživaju kućna poboljšanja i remodeliranju svog doma. Nije lako pronaći pouzdane pružatelje usluga pošto je prvi korak pouzdani izvor kako bi se postigao savršeni dogovor sa pouzdanim pružateljem usluge.

Fokusiramo se na zadovoljstvo naših mušterija.

Pedantno eliminiramo korumpirane pružatelje usuga sa naše platforme, pošto održavamo stranicu koja se ponosi sa pouzdanim, vjerodostojnim i vještim pružateljima.
Želimo da pružatelji usluga budu sigurni kod pružanja usluge i da budu ohrabreni da šire svoj posao na našoj platformi.
Bez ozbira na njihove poslovne želje, naša platforma pruža opsežnu mrežu bilo za širenje posla ili tek postići koji projekt u njihovom području.

Oglasi Objekt             Besplatni Poslovni Profil