Međunarodne nekretnine su doživjele ogroman rast u proteklim godinama, stoga ne čudi da je ovo postala preteća industrija. Broj kupaca i investitora u svim kontinentima se povećao kako globalizacija postaje učestalija. Tehnološke i transportne opcije se razvijaju i koriste širom svijeta za komunikaciju, lakši prijevoz i sklapanje ugovora u većim mjerilima u puno kraće vrijeme. Organizacije premještaju svoje urede u ostale regije svijeta i uzimaju svoje osoblje sa sobom da sa njima žive u inozemstvu. Glede Ujedinjenih Naroda, do danas, više od 3% svijeta - 323 milijuna - živi u drugačijim zemljama, a ne u onima gdje su rođeni.

Kao međunarodni agent nekretnina, imajući razne nekretnine raštrkane po cijelom svijetu za koje ste ovlašteni često može biti prilično teško upravljati, te može voditi netočnosti i dezorganizaciji. Imajući pouzdan, globalni portal nekretnina koji možete koristiti za oglašavanje svih Vaših nekretnina na jednom mjestu, sa mogućnošću prijevoda za međunarodne kupce je velika prednost svakom ozbiljnom međunarodnom agentu ili brokeru nekretnina. Nadalje, pružajući mogućnost klijentima da se povežu na jednom mjestu sa Vašom agencijom nekretnina i oglasima nekretnina je veliki marketinški plus. Vaš brend dobiva prepoznatljivost ogromne mjerljivosti, što proširuje Vašu mrežu potencijalnih klijenata širom svijeta, te Vam pruža mogućnost za sklapate ugovore korištenjem online tehnologije. Ovo je ključno za uspjeh s obzirom da se tradicionalne marketinške tehnike konstantno zamjenjuju sa digitalnim i online oglašavajućim metodama kako bi se uštedjeli oboje novac i vrijeme.

Teško je upravljati prodajom i može voditi netočnosti i dezorganizaciji

Prednosti oglašavanja na međunarodnom portalu nekretnina daleko nadmašuju nedostatke, posebice ako se prilično marljivi sa korištenjem web stranice koja će što točnije i profesionalnije predstaviti Vašu tvrtku. Prednosti dobivaju međunarodnu ekspoziciju i šire Vašu mrežu kupaca, investitora i partnera, pa tako i omogućavajući prodavačima da vide svoje oglašene nekretnine online. Neki od nedostataka mogu uključiti zastarjele ili netočne informacije, pretjerivanje sa popisom - neke i do 20% najviše rangiranih web stranica - i krivu interpretaciju prodavača ili agencije nekretnine koja prezentira nekretninu uključujući i/ili skrivene kontakt informacije.

Sigurno postoji nekoliko brendova koji pružaju ovakve usluge agentima nekretnina, poput Realtor.com i List Globally. Neke od tih agencija će tražiti visoke pristojbe za globalno oglašavanje nekretnina ili će dati besplatne limitirane probe koje ograničavaju usluge kojima ćete imati pristup. Zajedno sa drugim top rangiranim međunarodnim web stranicama, postoje ograničenja oglašavanja.

Imajući besplatnu web stranicu bez obaveza poput Uživo sa Rivijere za oglašavanje Vaših nekretnina je dobitna situacija za sve. Kroz registraciju i oglašavanje Vaše agencije, najmova i nekretnina na prodaju, dobivate direktnu međunarodnu ekspoziciju na visoko rangiranoj web stranici u višestrukim jezicima sa Google-a, sa automatskim prijevodima na jedanaest jezika - Francuski, Engleski, Njemački, Švedski, Ruski, Talijanski, Španjolski, Češki, Turksi, Kineski i Arapski sa još nadolazećim. Ne posotji limit na količinu nekretnina koje možete jednokratno staviti i informacije oglasa se pobrinu da uključe Vaše kontakt informacije i logo brenda. Ovo je jako važno da Vas potencijalni klijenti mogu direktno kontaktirati za dodatne informacije o nekretnini što će smanjiti netočnosti i krive informacije, te pružati kupcima mogućnost da otvoreno komuniciraju o nekretninama za koje su zainteresirani. Ne postoje nikakve skrivene pristojbe ili troškovi u korištenju ovih usluga na Uživo sa Rivijere. Agenti nekretnina uviđaju da im je sada jednostavnije nego ikada koristiti ovu uslugu za njihove globalne nekretnine, pošto mogu eksportirati XML datoteke direktno na učitavanje. Stranica je kompatibilna sa podosta sistema koji su u mogućnosti komunicirati točnu informaciju oglasa za učitavanje sa tek nekoliko jednostavnih klikova.

Oglašavanje Vaše nekretnine na međunarodnom čvoru je korak naprijed za Vaš posao

Stoga bilo da ste novi međunarodni agent nekretnina ili netko tko je već dosta vrijeme u igri i u potrazi ste za povećanjem posla, oglašavanje Vaše nekretnine na međunarodnom čvoru korak je u pravom pravcu za dodatni pogon Vašeg posla i firme za nekretnine sasvim novom nivou ekspozicije i povećanja oglasa i međunarodne prodaje.