Basisgegevens van een huurcontract

Eerst en vooral moet een huurovereenkomst schriftelijk vastgelegd worden. De gegevens die een huurcontract dient te bevatten zijn volgende:

 • De partijen: hierin staan de contactgegevens van de eigenaar, de naam van de huurder(s), begin- en einddatum van het contract, de duur en de voorwaarden voor een eventuele contractverlening.
 • Gegevens over de woning: oppervlakte, beschrijving van de woning, type huuroverkeemst, eventuele werken die zijn uitgevoerd sinds de laatste huur.
 • De huurprijs: het bedrag, kosten die al dan niet in de huurovereenkomst zijn inbegrepen en de betalingsvoorwaarden hiervan, de datum waartegen de huur betaald dient te worden en de betalingstermijn.
 • De waarborg: het bedrag (voor ongemeubileerde woningen kan dit niet hoger zijn dan 1 maand, voor gemeubileerde woningen bedraagt dit 2 maanden), gebruiksvoorwaarden en de terugbetaling van de waarborg.
 • De datum van ondertekening.

Belangrijke aanvullende informatie

Daarnaast dient er ook nog informatie toegevoegd te worden aan de huurovereenkomst indien dit van toepassing is:

 • Gemeenschappelijke ruimtes waar men gebruik van kan maken.
 • Het registratienummer van het kadaster.
 • Het huurregime (vb. al dan niet een domicilie vestigen).
 • De termijn.
 • Het bestaan van eventuele lasten op de eigendom.
 • Alle andere clausules die door de wet of door derden zijn toegestaan op de eigendom.
 • Looptijd: contract van bepaalde of van onbepaalde duur (indien wettelijke toegestaan: onder welke voorwaarden gebeurt dit?).

Aanbelevingen aan buitenlanders

Met betrekking tot het vinden van een huurwoning met specifieke kenmerken voor buitenlanders kunnen we volgende dingen aanraden:

Eerst en vooral kan het voor een buitenlander, die niet (zo goed) Portugees spreekt, nuttig zijn om een Portugese spreker mee te vragen naar het bezichtigen van het pand om mogelijke communicatieproblemen of misverstanden te verkomen.

Studenten die aan een Portugese universiteit gaan studeren moeten contact opnemen met het internationale kantoor of de studentendiensten van de universiteit.

Buitenlanders die naar Portugal komen om te werken kunnen aan hun werkgever of collega's vragen op welke manier en waar ze woningen kunnen vinden.

Het is raadzaam om een document te vragen dat bewijst dat de verhuurder wel degelijk de eigenaar is van de woning.

Daarnaast is het ook aangeraden om een huurwoning via een makelaar te zoeken opdat men dan zekerheid heeft. Dit is zeker voor buitenlanders het geval.

Valkuilen voor huurders

Ook kunnen er vanuit het perspectief van de huurders volgende problemen of 'valkuilen' opduiken:

Sommige verhuurders hebben de neiging om huurders geen betalingsbewijs te geven of hen niet het contract te laten tekenen in ruil voor een huurvermindering. Dit doet de verhuurder niet per se om u uit te woning te kunnen zetten maar wel zodat hij/zij geen belastingen hoeft te betalen voor de ontvangen huur.
Contractvoorwaarden worden vaak geformuleerd om de verhuurder een bepaald voordeel te geven. Omwille van die reden hebben huurders vaak juridische kennis of juridisch advies nodig om hun rechten te kunnen verdedigen.

Er zijn wel een aantal Portugese termen die vaak kunnen voorkomen met betrekking tot het juridische gedeelte van een huurrecht.
De huur in het algemeen staat voor 'renda'.
Indien men in een contract 'resolução do contrato' heeft men het over het beëindigen van het contract.
Als men verplicht wordt om herstellingen uit te voeren zal er 'obras' te lezen zijn.
Bij het opmaken van een plaatsbeschrijving zal men de gebreken aan de gehuurde woning opsommen, waarbij men het dan heeft over de 'vícios do bem locado'.
Ook een waarborg is uiteraard belangrijk bij het huren van een woning, dit wordt in het Portugees 'caução' genoemd.
Indien men in gebreke blijft (van bijvoorbeeld de betalingen) kan men een uithuiszetting vorderen, waarbij men het dan zal hebben over een 'despejo'.
Wanneer het contract juist zal aflopen zal men kunnen lezen in de 'caducidade', wat niets meer dan het verstrijken van het contract betekent.

Op zoek gaan naar een appartement

Rechten van de kandidaat-huurder

Welke gronden zijn verboden of toegestaan indien er zich discriminatie voordoet bij het selecteren van de huurders?

Volgens de non-discriminatieregeling van de Algemene Wet van Gelijke Behandeling is discriminatie op grond van ras of etnische afstamming, geslacht, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid verboden.

Buitenlandse studenten kunnen altijd beroep doen op het bureau voor internationale betrekkingen van de universiteit in kwestie en tips vragen om een accomodatie te verkrijgen.

Personen die werken onder een kortlopend arbeidscontract kunnen ongeveer soortgelijke oplossing bekomen. De werkgever kan namelijk altijd wel een handje toesteken of zelf onderdak bieden (vb. door een contract te sluiten met een verhuurder of door een woning aan te bieden die de werkgever in zijn bezit heeft).

Welke vragen zijn voor de eigenaar toegestaan om te stellen (vb. de verhuurder die een kredietrapport nodig heeft)?
De volgende controles op de persoonlijke en financiële status van de potentiële huurder(s) zijn gebruikelijk:

 • Het opvragen van de loonstaat van de kandidaathuurder en/of een kopie van het jaarlijkse belastingformulier
 • Contact opnemen met een advocaat om een controle uit te voeren op debiteurenlijsten die door de lokale banken of andere kredietagentschappen worden bijgehouden, aangezien de verhuurder dit wettelijk niet zelf mag doen.

Met een makelaar

Wat is de rol van makelaars in het begeleiden van de huurder bij het zoeken naar een appartement?
Zijn er andere instellingen die de huurder bijstaan bij het zoeken naar een appartement?

Om een appartement te vinden kan de huurder een makelaar raadplegen om hem bij te staan bij het zoeken van een woning, in het bijzonder door het uitvoeren van bezichtigingen van woningen die overeenkomen met de behoeften van de huurder(s).

Indien de huurovereenkomst is afgesloten als gevolg van bezichtigingen of andere onderhandelingen die de makelaar heeft gevoerd, zal hij uiteraard een vergoeding voor zijn diensten vragen.

Wat is de vereiste inhoud van een huurovereenkomst?

 • De identiteit van de partijen, inclusief nationaliteit, geboortedatum en burgerlijke staat.
 • Gegevens van de woning.
 • Doel van de huisvesting.
 • Het bestaan van een vergunning voor gebruik, het nummer, de datum en de verstrekker ervan.
 • Bedrag van de huurprijs.
 • Datum van ondertekening.

In de Portugese wetgeving bestaan er geen specifieke wetten met betrekking tot de situatie waarin appartementen worden gedeeld door studenten. Ze worden behandeld als alle andere huurders, dus als een appartement door meerdere studenten wordt gehuurd kunnen de huurders alleen met toestemming van de verhuurder 'vervangen' worden.