Indien u voor enige tijd naar Frankrijk wenst te verhuizen kan het eerst zinvol zijn om een woning te huren i.p.v. direct een woning te kopen. Zo krijgt u een beter beeld van hoe de vastgoedmarkt in elkaar zit en welke gebieden u meer interesseren.  
Eenmaal u een woning hebt gevonden zal het bespreken van het huurproces met de eigenaar de logische volgende stap zijn. 

Het is mogelijk dat de verhuurder een borgsteller vereist, zeker wanneer de nieuwe huurder jong is of een lager inkomen heeft. 
De borgsteller wordt in het Frans ‘Caution’ genoemd en kan zowel op persoonlijk als op institutioneel vlak zijn die hieronder verder uitgelicht zullen worden.

Persoonlijke borgstellers

Wie?

Persoonlijke borgstellers komen meer voor bij studenten of jonge mensen met een onzeker loon (indien ze nog niet vast benoemd zijn), waarbij hun ouders dan borg zullen staan voor hen. 
Hiervoor dient men aan verschillende voorwaarden te voldoen, anders kan de verbintenis niet aangegaan worden.  

De overeenkomst om als borgsteller benoemd te worden moet schriftelijk zijn en moet deel uitmaken van de huurovereenkomst of een document dat men hieraan bijvoegt. 

De borgsteller moet wel inwoner zijn in Frankrijk dus het is onmogelijk dat de borgsteller een persoon is waarvan zijn/haar domicilie in het buitenland gevestigd is. 

Garanties

Er zijn 2 soorten garanties: eenvoudig of solidair. Het is wenselijker om het laatste te kiezen omdat men dan onmiddellijk beroep kan doen op de borgsteller, terwijl dit niet het geval is met een eenvoudige borgstelling. 

Vereisten

De borgsteller dient in te staan voor ofwel een maximumbedrag en een bepaalde periode, ofwel een borg voor een onbepaald bedrag en een onbepaalde periode. Als dit laatste het geval is, is de verhuurder verplicht om de huurder ten minste eenmaal per jaar op de hoogte te stellen van de stand van de rekening. 

Indien de huurder een huurachterstand ontwikkelt is de verhuurder verplicht om de borgsteller te informeren. Anders zal men het risico lopen om de borg te mislopen. 

Er zijn standaardbrieven die kunnen gebruikt worden maar het is beter om de overeenkomst te laten opstellen en te laten ondertekenen door een notaris als onderdeel van de contractprocedure. 

De verhuurder heeft niet het recht om een persoonlijke borg te vragen indien men al een verzekering is aangegaan tegen het niet-betalen van de huur. 

Institutionele borgstellers

Aangezien de laatste jaren soms familieleden als borgstellers worden geweigerd, wordt er ook vaak gebruik gemaakt van institutionele borgstellers. 
Men kan kiezen tussen 2 institutionele opties: 

1. Fond de Solidarité Logement (FSL)

De FSL stelt subsidies en leningen ter beschikking voor de kosten van de huurwaarborg, initiële huur- of transactiekosten, verhuiskosten en verzekering. Zij kunnen zich ook garant stellen voor de huurbetalingen en kunnen ook bijstand verlenen in de vorm van subsidies of leningen met huurbetalingen en nutsvoorzieningen. De bijstand kan de vorm aannemen van een lening of een subsidie. 
De gedetailleerde regelgeving en de beschikbaarheid van middelen verschilt van departement tot departement. 
U dient contact op te nemen met de lokale ‘mairie’ of de ‘préfecture’ voor meer informatie over de FSL in uw regio. 

2. Loca-pass

De loca-pass is een apart fonds, ook wel 1% logement genoemd, omdat het wordt gefinancierd door een 1% woonheffing op ‘grote’ werkgevers. 
Het doel van de loca-pass is om potentiële huurders te helpen met toegang te krijgen tot huisvesting door het verstrekken van een renteloze lening voor de huur/schade waarborgsom. 
De lening voor een huurwaarborg is beschikbaar voor alle toekomstige huurders. De fondsen worden beheerd door agentschappen die daartoe opgericht of gemandateerd zijn. 
U kunt ook contact opnemen met een van de organisaties die verantwoordelijk zijn voor de verdeling van de fondsen door een bezoek te brengen aan Loca-Pass. 
Ook kunt u bij de Kamer van Koophandel bij u in de buurt informeren naar de verstrekking van een loca-pass.