Zajímáte se o prodej nebo koupi nemovitosti? Stále ještě váháte a nemůžete se rozhodnout, zda-li je ta  správná doba pro uskutečnění vašeho plánu? Potřebujete zhodnotit vaše finance a očekáváte vývoj cen v roce 2016 a prognózu na rok 2017? Možná existuje mnoho otazníků ve vašich myšlenkách, proto zkusíme na některé najít odpověď u odborníka.

Jan Traxler, přední expert v oblasti financování, má příznivý pohled na investice do nemovitostí:
„I při stávajících cenách považuji investici do kvalitní nemovitosti za jednu z nejlepších možností, jak dlouhodobě zhodnocovat peníze a generovat pravidelnou rentu.“

Vývoj cen realit

Když se podíváme 10 let zpět, vidíme poměrně kolísavou bilanci cen nemovitostí. Český statistický úřad uvádí, že během let 2006-2007 byl zaznamenán přímo raketový nárůst prodeje nemovitostí. V této době byly velmi levné a dostupné úvěry, ze kterých vyplýval i konkurenční boj hypotečních bank. Ovšem v polovině roku 2008 se situace na trhu nemovitostí obrátila a na domácnost začala dopadat hrozící se ekonomická krize. Začal nárůst nezaměstnanosti a tím i pokles příjmů. Pomalu zanikla poptávka a změnila se tím cena nemovitostí.
Rok 2009 přinesl velký propad. V této době  byl zaznamenán úpadek developerských staveb. Stavební firmy působily tak, že měly rozjednané byty dříve, než vůbec začaly se stavbou bytového domu. Další prodeje se uskutečňovaly během stavby. To ovšem vedlo k poměrnému snížení ceny, jinak by prostory byly neprodejné.
Tento stav setrval do roku 2010, kdy trh stagnoval. Další následující roky se dle grafu Českého statistického úřadu křivka pohybuje mírně kolísavě.  Lidé váhali s prodejem a kdo opravdu nemusel neprodával. Opětovný nárůst máme až od roku 2015 a dá se předpokládat, že ceny budou stoupat i v roce 2017.  

Přinesl stávající rok podstatnou změnu?

V dnešní době se trh posunul kupředu. Příčinou jsou i nabízené velmi nízké hypoteční úroky. Sice je pravdou, že za poslední roky cena nemovitostí stoupla, ale lákavé nabídky a možnosti jsou v dnešní době podstatně větší. Lidem se daří lépe a to se rozhodně odrazí i v následujícím roce. Pozitivním faktorem, který motivuje obyvatele k investicím do nemovitostí  je právě  zmíněná dostupnost  úvěrového financování. Na hypotéku tak dosáhne větší skupina žadatelů.  Z ekonomického hlediska jsou právě nyní podmínky pro pořízení vlastního bydlení jedny z nejlepších v dosavadní historii.

Koupit nebo ještě počkat?

Jelikož mince má dvě strany, i zde je nutné obrátit minci a podívat se na druhou stranu.
Kdo by netoužil po výhodné koupi nemovitosti? V podstatě pokud jste v pronájmu a odvádíte finance za nájem, je to velmi podobné. Zde z vašeho příjmu odchází také poměrná část financí, ovšem s podstatným rozdílem, nejste a ani nebudete majitelem vašeho bytu nebo domku. Zároveň máte v omezení i užívání nemovitosti. Bude vůbec do budoucnosti ještě s čím obchodovat? Může se stát, že začne vysychat příliv nemovitostí k prodeji. Tím se samozřejmě mohou zvedat i jejich kupní hodnoty. Nezbývá, než jen souhlasit s Janem Traxlerem, investice do nemovitosti se vyplatí.

Jak se projevila krize v roce 2009 na komerčních nemovitostech a jaký je její vývoj dnes ?

Ani trhu komerčních nemovitostí se nevyhnul útlum způsobený hospodářskou krizí. Hodně prostorů určených na kanceláře zůstalo neobsazených. Důvodem  byla vysoká nezaměstnanost, krachující firmy nebo ekonomické zhodnocení komerčních prostorů.

V roce 2015 byla neobsazenost kanceláří v Praze 17% a v prvním čtvrtletí 2016 klesla na 14,6%. Jak je tedy možný nedostatek kanceláří, když je jich tolik neobsazených prostorů?
Mezi nejčastějšími požadavky jsou pronájmy kanceláří v centrální Praze, na Smíchově, Pankráci a Karlíně.  Je také vyžadována dostupnost na metro a dopravní sítě.

Mezi další požadavky patří komerční nemovitosti, které mají vybudované terasy. Těch je poměrně velký nedostatek.  Společnost Office Hunters, která se zabývá pronájmem administrativních a obchodních ploch,  zveřejnila, že v nabídce mají pouze 49 kanceláří s terasami z celkového počtu 2 119. To znamená pouze 2,31%.  Developeři teprve před pár lety pochopili, že tato poptávka bude aktuální a výnosná, bohužel není dostatek místa v požadovaných lokalitách Prahy. Nezbývá, než opravovat a modernizovat starší nemovitosti, ale ani to nejde tak rychle. O tom svědčí skutečnost, že v prvním čtvrtletí 2016 nebyla dokončena žádná kancelářská budova.

Terasa patří mezi žádané benefity komerčních nemovitostí

Také nároky na modernizaci komerčních prostorů rostou. Zájemci požadují prostorné kanceláře a pokud možno, aby pronajatý prostor byl též vybavený terasou.  I zde se parametry liší, podle toho, kdo si prostory pronajme. Jak uvedla společnost Office Hunters, většinou takové požadavky mají dva typy zájemců.

Do jedné skupiny spadají mladé dynamické firmy. Pro ně jsou to atraktivní prostory pro práci a společné aktivity. Na terasách se setkávají s klienty, ale využívají prostory i pro vlastní pobavení s možností grilování nebo jiné činnosti. Po takových terasách touží hlavně reklamní, komunikační nebo designérské agentury. Výhodou je, že nepožadují prostory s výhledem na okolí.

Druhá skupina je zaměřena především na okolní výhled a to nejlépe na Pražský hrad. Takový požadavek mají  právnické a poradenské firmy, ovšem zde vzniká problém s prostory, kterých je nedostatek. Standardním vybavení teras jsou zásuvky, nábytek se slunečníky, osvětlení a wifi signál. Mezi další požadavky se běžně řadí stolní fotbálek, stůl pro stolní tenis nebo i houpací sítě.

Závěrem bych použila citaci již zmiňovaného Jana Traxlera: „Pro nemovitosti obecně platí jednoduchá logika. Pokud se o ni dobře starám, dlouhodobě by si měla uchovávat svou reálnou hodnotu.“