Jak uspět na Francouzském trhu?

Expanze na zahraniční trhy je perspektivní možností, jak rozšířit povědomí o Vaší značce a získat nové zákazníky pro Vaše produkty či služby.

V následujícím článku se dozvíte několik tipů pro úspěšný export Vašich produktů do Francie.

Proč právě Francie?

Dle Jaroslava Hubata, ředitele Francouzsko-české obchodní komory, je Francouzský trh druhý největší v Evropě.

Karel Havlíček, předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) potvrzuje optimistickou prognózu mezi českými a francouzskými firmami „Vzájemný obchod a investice rostou nebývalým tempem a poslední měsíce naznačují, že zažité obavy našich firem s ohledem na spolupráci s francouzskými partnery jsou minulostí. Francie se stává nejvýznamnějším obchodním partnerem ČR ze zemí, se kterými nemáme společné hranice.“

Analýza exportu výrobků a služeb do Francie za rok 2013-2015 dle AMPS.cz

  1. Rekordní růst exportů do Francie
  2. Podíl 5,15 % na celkovém vývozu, v roce 2015 se jednalo o téměř 200 miliard korun
  3. Podíl exportu z pohledu přidané hodnoty činí 5,5 % (pozice hned za Německem) což dokazuje solidní cenové podmínky pro realizaci obchodu.
French Riviera
Francouzská Riviéra skýtá ideální podmíny pro český export

Jaké výrobky se vyplatí exportovat?

Designový nábytek je jednou z nejperspektivnějších položek pro český export.

Designový nábytek a české výrobky v oblasti spotřebního a průmyslového zboží jsou ve Francii velmi oblíbené díky své prvotřídní kvalitě a příznivým cenám.
Zákazníci liveonriviera.com často poptávají služby architektů, designérů a výrobců nábytku ze zahraničí.

Prostřednictvím našich stránek máte možnost oslovit potencionální zákazníky pro Vaše zboží nebo služby ve Francii, Itálii a v Monaku.

Kde se vyplatí platit za reklamu

Francouzská riviéra a Monako patří mezi jedinečné lokality s trvale vysokou poptávkou po nemovitostech, stavebních službách a stavebních materiálech.

Společnost liveonriviera.com se zabývá prodejem nemovitostí a zprostředkováním stavebních služeb na Francouzské riviéře a v Monaku.

Naši zákazníci - majitelé nemovitostí, architekti, designéři, stavební společnosti, developeři a prodejci stavebních materiálů, často poptávají designový nábytek a stavební materiály ze zahraničí. Nabídnětě jim produkty Vaší firmy! S pomocí naší cílené reklamy oslovíte potencionální zákazníky přesně ve chvíli, kdy mají zájem stavět či renovovat svoji nemovitost v jižní Francii, Itálii nebo Monaku.

Zahraniční zastoupení ve Francii

Právní formu zahraničního zastoupení může společnost zvolit v případě, že její aktivity mají jiný než komerční charakter. Společnost má povinnost platit místní daně a daně z příjmů fyzických osob. Tato forma zastoupení nepodléhá DPH nebo dani ze zisku.

Zprostředkovatelská kancelář

V případě komerční aktivity, např. při podpisu prodejní smlouvy, musí společnost zvolit právní formu zprostředkovací kanceláře nebo pobočky.

Jak zaregistrovat zprostředkovatelskou kancelář

  1. Vyhledejte místně příslušné Centrum firemních náležitostí (Centre des formalités des entreprises)
  2. K registraci budete potřebovat následující dokumenty: status kanceláře (originál a přeložená kopie), osvědčení o registraci mateřské společnosti v ČR, oprávnění k používání provozních prostorů ve Francii, osobní údaje osoby odpovědné za vedení kanceláře.

Založení pobočky

Centrum firemních náležitostí (Centre des formalités des entreprises) vám pomůže s veškerými formalitami spojenými se založením společnosti.

Společnost můžete zaregistrovat i na internetových  stránkách  www.guichet-entreprises.fr.

Jak nejlépe propagovat vaši firmu ve Francii?

Mezinárodní Veletrhy jako MIPIM, Intermat nebo Batimat jsou poměrně nákladnou a ne vždy rentabilní formou propagace.
Internetový marketing je naopak naprosto nezbytnou formou propagace pro Vaši fimu. Reklama na internetu je nejjednodušší cesta, jak oslovit nové zákazníky.

Online Marketing
Chcete získat nové klienty v zahraničí? Buďte viditelní online na www.liveonriviera.com

Chcete inzerovat Vaše výrobky či služby v němčině, italštině,  ruštině, angličtině, turečtině, švédštině, ve španělštině nebo třeba v čínštině nebo v arabštině?

Chcete získat nové zákazníky ve Franci, Itálii nebo v Monaku? Využijte cílené reklamy od  liveonriviera.com a inzerujte Vaše služby v jazyce v jakém hovoří Vaši potencionální zákazníci!

Zdroj: www.asmp.cz