Kira kontratı devri – kira sözleşmesinin bir kişiden diğerine transferi

Kira kontratı devri nedir ve hangi durumlarda olur? Portekiz Tüketici Koruma Derneğinden Alerto Deco bu mevzuyu izah edecek:

Kira kontratı devri yeni bir sözleşme yapmadan emlakın kirasını şimdiki kiracının adından kendi adınıza kecirmektir, bu çeşitli durumlarda meydana gele bilir. Kiracı hayatını kaybetdiğinde kiralanmış emlak onun eşinin adına geçer. Eğer boşanma veya her hangi bir şekilde ayrılma olursa, kiralanmış emlakın sonraki durumuna mahkeme karar verir.

Her iki durumda, mülk sahibinin resmi mektub veya e-mail ile bilgilendirilmesi çok önemlidir. Gönderilmiş bilgide adres, tarih ve durum açık şekilde belirtilmelidir. Kiracının hayatını kaybetmesi durumunda ölüm belgesi, eşinin mülkte ikamet etmesine dair belediye onaylı deklarasyon ve kendilerinin kimlikerinin kopyaları ilave edilmelidir.

Bütün belgelerin kopyalarının tutulması‘da önemlidir çünki, olası bir belge ihmali veya kaybolması durumunda transfer için yükümlü olan kişi buradan kaynaklaran sorundan dolayı ev sahibine değen zararı karşılamalıdır.

Ancak, aile üyelerinden birinin hayatını kaybetmesi durumunda transfer farklı ola bilir. Bu zaman sözleşme iki defa transfer edile bilir, örneğin oğuldan babaya ve babadan anneye geçe bilir.

Yasalarda olan yeni değişim artık yenilenmiş sözleşmelerin süresini de kısıtlıyor. Eğer ölüm sonucu transfer gerçekleşerse,kiracılar 65 yaşın altındaysa o zaman onlar kiraladıkları evde maksimum 2 yıl daha kala bilirler.

Porekizde kiralık emlak bulun.