Har man köpt ett renoveringsobjekt i Italien så kan man ha gjort både en väldigt bra affär eller en väldigt dålig beroende på en del faktorer som beror till exempel på om bostaden ligger i ett område som är kulturskyddat eller som har andra faktorer som gör att en renovering kan vara väldigt svår och dyr att genomföra.

Hur startar man och vad krävs

Innan man tar kontakt med hantverkarna och sätter igång med renoveringen så ska man först kontrollera om huset är kulturskyddat för då kan yttre förändringar på fastigheten vara väldigt svåra att få igenom.

Om huset nu inte är kulturskyddat så har man kommit en bra bit på vägen då de är det absolut största hindret för att genomföra en renovering av fastigheten och det som kommer sedan är att ta kontakt med gymnasieingenjör eller ”geometra” som gör ett projekt över renoveringen som senare lämnas in till kommunen och här måste man vara medveten om att det kan kosta en del pengar att få tillstånden som krävs för de förändringar man vill göra.

Något man som svensk kan ha svårt med är att det tar tid att få tillstånd och man kan nog förvänta sig minst ett par månaders väntan innan man får tillstånden beviljade beroende på vilken kommun som har hand om ärendet och det kan faktiskt skynda på processen om man ligger på och hör efter med jämna mellanrum hur det går.

renovera boosted i italien

Tillstånden är här, vad gör jag nu?

Om alla tillstånd är klara så behöver man nu kontakt ett tjänsteföretag eller flera för att ta in offerter på hur mycket det kommer att kosta att göra hela renoveringen och en väldigt viktig sak att tänka på är att ta in en projektledare som kollar till hur det går med renoveringen och som även håller koll på leveranser och sköter all kontakt med leverantörer och hantverkare då det finns en språkbarriär som kan vara svår att överbrygga om man själv inte talar italienska.

Det går självklart att använda sig av ett svenskt företag för renoveringen men det kan kosta väldigt mycket mer än att använda ett italienskt företag men fördelen med att använda ett svenskt företag är att kommunikationen mellan dig och hantverkarna inte hindras av en språkbarriär.

Om man inte anställer en projektledare så måste man kontrollera att alla leveranser kommit och att arbetet utförs enligt den plan som är uppställd och det är en princip som gäller i alla länder och man vill inte att hantverkarna ska sitta sysslolösa för att elektrikern inte kommit och dragit ledningarna.

 

Allt gick enligt planerna

Efter att renoveringen är slutförd så kan det vara bra att ta in en ny värdering på fastigheten för eventuella bolån som man har eller för att få en uppfattning om hur mycket bostaden kan säljas för och vad en eventuell köpare skulle vara villig att betala för den då alla bostäder är en investering och kan ha gått upp så pass mycket i pris att det nu kan vara ett bra läge att sälja bostaden.