Het wordt steeds moeilijker om in Nice accommodatie te vinden, vooral voor degenen die behoefte hebben aan langdurige verhuur en niet alleen aan vakantiewoningen. De burgemeester merkte op dat de ontwikkeling van het toerisme plaatsvindt ten koste van de lokale bevolking en de vastgoedeigenaar, met het succes van online boekingsplatformen zoals Airbnb als een belangrijke factor.

De burgemeester van de stad Nice, Christian Estrosi, heeft besloten om een aantal regelementen in te voeren om de seizoensgebonden verhuur, zoals voor Airbnb, te controleren.
 Deze regels bepalen dat periodieke controles zullen worden uitgevoerd door gecertificeerde agenten om frauduleuze verhuurders en eigenaren van onroerend goed op te sporen. Deze nieuwe maatregelen zullen het moeilijker maken voor degenen die illegaal opereren als professionals op het gebied van gemeubileerde verhuur. Deze nieuwe verordening heeft betrekking op het gehele grondgebied van de metropool Nice Côte d'Azur.

 

Twee belangrijke maatregelen

Met deze nieuwe regels, zal er een verandering zijn voor eigenaars die hun hoofdverblijfplaats verhuren, aangezien er slechts één vergunning per huishouden zal worden verleend om een vakantieverblijf te exploiteren.

Deze huur is beperkt tot 120 dagen en tot 23.000 euro per jaar. De voorzitter van de Metropolitan Area is van plan om dit te behouden als "een alternatief toeristisch aanbod" voor extra inkomsten.

In het geval van een overtreding van deze voorwaarden met inbegrip van een valse verklaring over huisvesting, kan de boete oplopen tot 50.000 euro.

Voortaan zullen rechtspersonen die zich als verhuurder aanmelden, worden onderworpen aan een verplichting tot schadeloosstelling vanaf de eerste woning die op de markt wordt gebracht.
deze maatregel heeft dus geen invloed op een eigenaar die zijn woning huurt als aanvulling op zijn inkomen onder de hierboven vermelde voorwaarden.

Door de oprichting van een cluster "Bescherming van de Huisvesting" zullen de gemeenteambtenaren regelmatig controles uitvoeren waarbij zij de eigenaars zullen bezoeken om zich ervan te vergewissen dat het hun hoofdverblijfplaats is. Zij zullen zich richten op niet-aangiften, valse verklaringen en kunnen ingrijpen in eigendommen.

Deze beëdigde ambtenaren zullen verslagen kunnen opstellen en de vervolging zal worden doorgestuurd naar de openbare aanklager.

 

Het doel

Het doel van deze maatregelen is een einde te maken aan de "oneerlijke concurrentie" met de beroepsbeoefenaars uit de toeristische sector. De hoteliers moeten de kosten en belastingen betalen, maar ook de werknemers in dienst nemen en andere kosten maken die niet van toepassing zijn op individuele personen.

Zij zijn ook verplicht toezicht te houden op speculatieve verhuur, die verwijderd is van de uitwisseling tussen particulieren.

Een ‘’gastheer’’ staat soms gelijk aan een professional in de verhuur van toeristische accommodaties. Sommige "gastheren" stellen meerdere appartementen te huur voor een groot deel van het jaar en maken veel winst.

Door deze maatregelen wil de burgemeester de stijging van de vastgoedprijzen en huurprijzen beperken.